NASK 2

2. Chemische reacties 1: Reactievergelijkingen

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze nieuwe video met uitleg voor Nask 2. Vandaag gaan we het hebben over chemische reacties en reactievergelijkingen. Veel succes met leren!

Chemische reactie

Een proces waarbij bepaalde verbindingen of atomen via een chemische weg worden omgezet in andere verbindingen. Een voorbeeld is de verbranding van methaan: CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O. Bij deze reactie worden de chemische bindingen tussen de atomen in methaan en de chemische bindingen tussen de atomen in zuurstof verbroken, en 2 nieuwe chemische verbindingen (koolstofdioxide en water) gemaakt met deze atomen

Massa

Een natuurkundige grootheid die de hoeveelheid van iets aangeeft. Het wordt uitgedrukt in kilogram

Atoom

Het kleinste deeltje van een chemisch element, waterstof (H) is hier een voorbeeld van

C1. Basischemie voor vervolgopleiding en beroep

Samenvatting voor NaSk 2 - Chemische reacties (reactievergelijkingen)


Wat zijn chemische reacties?

Chemische reacties zijn processen waarbij een of meer stoffen verdwijnen en een of meer nieuwe stoffen ontstaan. Deze reacties kunnen worden beschreven met behulp van vergelijkingen, waarbij de beginstoffen aan de linkerkant van de vergelijking staan en de reactieproducten aan de rechterkant. De beginstoffen in een reactie zijn de stoffen die worden gebruikt als beginmateriaal voor de reactie. Ze worden omgezet in nieuwe stoffen, die we de reactieproducten noemen.


Reactievergelijking: voorbeeld

Bijvoorbeeld, als we waterstofgas (H2) laten reageren met zuurstofgas (O2), dan ontstaat er water (H2O) als reactieproduct. De reactievergelijking voor deze reactie is:


2H2 + O2 → 2H2O


In deze vergelijking zijn waterstofgas (H2) en zuurstofgas (O2) de beginstoffen en water (H2O) is het reactieproduct. De coëfficiënten voor de beginstoffen en reactieproducten geven aan hoeveel moleculen van elke stof bij de reactie zijn betrokken.


Wet van behoud van massa en atomen

Het is belangrijk om te begrijpen dat in een chemische reactie de totale hoeveelheid massa en het totale aantal atomen van elk element behouden blijft. Dit principe staat bekend als de wet van behoud van massa en de wet van behoud van atomen.


Er zijn talloze chemische reacties waarin een of meer van de genoemde stoffen worden gebruikt. Hier zijn enkele voorbeelden van reacties waarvan de namen en formules van beginstoffen en producten bekend moeten zijn, samen met de reactievergelijking:


Verbranding van glucose

Glucose (C6H12O6) reageert met zuurstof (O2) om koolstofdioxide (CO2) en water (H2O) te vormen:


C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O


Synthese van ammoniak

Stikstofgas (N2) en waterstofgas (H2) reageren onder hoge druk en temperatuur om ammoniak (NH3) te vormen:


N2 + 3H2 → 2NH3


Decompositie van waterstofperoxide

Waterstofperoxide (H2O2) ontbindt in water (H2O) en zuurstofgas (O2):


2H2O2 → 2H2O + O2


Verbranding van koolstofmonoxide

Koolstofmonoxide (CO) reageert met zuurstofgas (O2) om koolstofdioxide (CO2) te vormen:


2CO + O2 → 2CO2


Neutralisatiereactie van zoutzuur en natriumhydroxide

Zoutzuur (HCl) en natriumhydroxide (NaOH) reageren om natriumchloride (NaCl) en water (H2O) te vormen:


HCl + NaOH → NaCl + H2O


Reactie tussen zink en zoutzuur

Zink (Zn) reageert met zoutzuur (HCl) om waterstofgas (H2) en zinkchloride (ZnCl2) te vormen:


Zn + 2HCl → H2 + ZnCl2


Dit zijn slechts enkele voorbeelden van reacties waarbij de namen en formules van beginstoffen en producten bekend moeten zijn. Het begrijpen van chemische reacties en de bijbehorende vergelijkingen is essentieel voor het begrijpen van de chemie als geheel.