NASK 2

3. Chemische reacties 2: Snelheid van reacties

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen

Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we bespreken welke factoren allemaal invloed hebben op de snelheid van een chemische reactie. Veel succes met leren!

Concentratie

De hoeveelheid van iets op één plaats bij elkaar

Katalysator

Stof die de reactie versnelt en niet in de reactievergelijking voorkomt. Een katalysator wordt wel gebruikt, maar niet verbruikt

C1. Basischemie voor vervolgopleiding en beroep

Samenvatting voor NASK 2 - Chemische reacties 2: Snelheid van reactie


Invloeden op reactiesnelheid

Niet elke chemische reactie is even snel. Iets in de fik zetten is bijvoorbeeld een veel snellere chemische reactie dan het roesten van ijzer. De volgende vijf factoren hebben invloed op de snelheid van een reactie:


1. Soort stof

2. Temperatuur

3. Verdelingsgraad

4. Katalysator

5. Concentratie


Laten we beginnen bij het begin.


Factor 1: Soort stof

Eerst hebben we de "soort stof." De soort stof heeft veel invloed op de snelheid van een chemische reactie. Niet alle stoffen reageren op dezelfde manier en snelheid. Sommige stoffen reageren heel snel, terwijl andere heel traag reageren of helemaal niet. Een voorbeeld van een stof die heel snel reageert, is natrium. Natrium is een metaal dat heel snel reageert met water. Zodra er natrium in water komt, begint het meteen te bruisen.


IJzer daarentegen reageert helemaal niet snel met water. Het ontstaan van roest op ijzer is namelijk een chemische reactie, en dit kan heel lang duren.


Factor 2: Temperatuur

De tweede factor is "temperatuur". De temperatuur waaronder een reactie plaatsvindt heeft veel invloed op de snelheid van de reactie. Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de chemische reactie. Dat is ook de reden dat roest sneller ontstaat in de zomer dan in de winter. In de zomer is de temperatuur hoger, dus de chemische reactie kan dan sneller verlopen.


Factor 3: Verdelingsgraad

De derde factor is de "verdelingsgraad”. De verdelingsgraad geeft aan in welke vorm een stof gebruikt wordt. Je kunt bijvoorbeeld hele grote blokken van een stof hebben, of je kunt een stof helemaal fijn poederen. Als de stof helemaal fijn gepoederd is, heeft de stof in dat geval een betere verdelingsgraad; de stof is beter verdeeld, en dan verloopt de chemische reactie sneller. 


Factor 4: Katalysator

De vierde factor is een "katalysator". Een katalysator is een stof die aan de reactie wordt toegevoegd zodat de reactie sneller verloopt. Belangrijk is om te onthouden dat de katalysator zelf niet reageert. Dus voor en na de reactie is er precies evenveel van de katalysator over. Een katalysator is dus eigenlijk een soort superheld voor reacties. Het helpt reacties sneller te verlopen, maar zelf verandert het niet. 


Een voorbeeld van een katalysator is bijvoorbeeld sigarettenas. Sigarettenas zorgt ervoor dat je suiker kunt verbranden. Zonder sigarettenas is het niet mogelijk om suiker te verbranden. Maar door het toevoegen van de katalysator sigarettenas is dat wel mogelijk.


Factor 5: Concentratie

De vijfde factor is "concentratie." De concentratie geeft aan hoeveel van een stof er in een bepaalde hoeveelheid vloeistof zit. Denk hierbij aan limonade. Je kunt je limonade heel sterk maken, dan zit er dus heel veel siroop in, maar je kunt je limonade ook zacht maken, dan zit er dus veel minder siroop in. 


Als er veel van een stof is, is er dus meer van de stof die kan reageren, en is de reactie dus sneller. Als er weinig van een stof is, is er dus minder van de stof om te reageren, dus verloopt de reactie ook langzamer. Met andere woorden: hoe groter de concentratie van een stof, hoe groter de reactie snelheid.


Dit was de video over de factoren die invloed hebben op de snelheid van een reactie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!