NASK 2

1. Blokschema’s

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen

Welkom! Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video met uitleg voor Nask 2. In deze video gaan we het hebben over blokschema’s. We gaan bespreken wat blokschema’s zijn door alle onderdelen van blokschema’s te bespreken.

Blokschema

Schematische weergave van verschillende stappen van een productieproces

E1. Productieprocessen

Samenvatting voor Nask - blokschema’s


Blokschema’s zijn bouwstenen die helpen om chemische reacties en processen te visualiseren. Het zijn eigenlijk puzzelstukjes die je kan combineren om een compleet beeld te krijgen van wat er gebeurt.


Blokken

De basis van een blokschema zijn de blokken. Elk blok in een blokschema staat voor een chemische reactie. Vaak gebeurt er dat de blokken in het blokschema genummerd worden. In blok 1 vindt de eerste reactie en in blok 2 de tweede reactie enzovoort.


Pijlen

Naar de blokken toe en van de blokken af worden er pijlen getekend. Deze pijlen geven stoffen aan. De pijlen die naar een blok toe zijn gericht stellen de beginstoffen voor, en de pijlen die uit een blok lopen, die stellen de reactieproducten voor. Ze vertellen ons dus welke stoffen bij een chemische reactie betrokken zijn en welke stoffen eruit voorkomen. De beginstoffen zijn waterstof en zuurstof, dat zijn er twee, dus je tekent ook twee pijlen naar het blok toe. En schrijven bij deze pijlen waterstof en zuurstof. Het reactieproduct is water, dat is er maar één dus we tekenen ook maar één pijl en schrijven bij die pijl water. Dit is dus hoe je deze reactie kunt weergeven met behulp van een blokschema.