NASK 2

2. Ontledingsreacties

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen

Welkom! Leuk dat je kijkt naar deze video met uitleg voor NaSk 2. In deze video gaan we ontledingsreacties bespreken. We bespreken eerst wat ontleding precies is, en daarna bespreken we de volgende drie ontledingsreacties:

1. Elektrolyse

2. Thermolyse

3. Fotolyse

Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
F1. Productonderzoek

Samenvatting voor NASK - ontledingsreactiesWat is ontleding precies?

Een ontleding is een chemische reactie waarbij 1 beginstof wordt ontleed in meerdere reactieproducten. Of in andere woorden. Een ontleding is een chemische reactie waarbij 1 beginstof wordt ontleed in meerdere reactieproducten.

Een voorbeeld hiervan is de ontleding van water. Water ook wel H2O wordt ontleed in waterstof H2 en zuurstof O2 volgens de volgende reactievergelijking: 2 H2O —> 2 H2 + O2.


Elektrolyse

Elektrolyse is een ontledingsreactie waarbij elektrische energie wordt gebruikt om een stof te ontleden. Het werkt als volgt: Aan een bak water sluit je stroom aan door middel van een batterij en twee elektroden. Door de elektrische energie die deze stroom levert, splitst het water op in H2 en O2. De H2 zal dan worden aangetrokken door de ene elektrode, en de O2 zal worden aangetrokken door de andere elektrode. En zo heb je dus water ontleedt in H2 en O2.


Thermolyse

Thermolyse is een ontledingsreactie waarbij warmte wordt gebruikt om een stof te ontleden. Stel je voor dat je calciumcarbonaat (CaCO3) hebt, zoals in kalksteen. Als je dit verhit, bijvoorbeeld door verhitting met een vlam, zal het calciumcarbonaat ontleden in calciumoxide (CaO) en kooldioxide (CO2). Dit komt doordat de warmte ervoor zorgt dat de bindingen in CACO3 worden verbroken.


Fotolyse

Fotolyse is een ontledingsreactie die wordt geactiveerd door lichtenergie. Neem bijvoorbeeld chloor (Cl2) gas. Wanneer het wordt blootgesteld aan zonlicht, zal het uiteenvallen in chlooratomen (Cl). Dit gebeurt omdat de energie van het zonlicht de chemische bindingen in chloorgas verbreekt, waardoor het wordt ontleedt in individuele chlooratomen.