Nederlands

6. Schrijfregels

Gegeven door:
Diede Bolsius
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze video uit de reeks examenvideo's voor Nederlands. In deze video zullen we het hebben over schrijfregels. Deze schrijfregels moet je op alle schrijfopdrachten toepassen, en daar zullen wij je een handje bij helpen. Heel veel kijkplezier en succes met het leren voor je eindexamen!

't Kofschip

Een ezelsbruggetje waarmee je kunt bepalen hoe de onvoltooid verleden tijd en het voltooid deelwoord van zwakke werkwoorden geschreven moet worden

Conventies

Vaste regels over bijvoorbeeld de opbouw van een brief

Formeel taalgebruik

Zakelijk taalgebruik, dat bijvoorbeeld gebruikt wordt in officiële brieven

Hoofdzaken

De belangrijkste informatie uit een tekst

Signaalwoorden

Woorden die verbanden leggen tussen zinnen en alinea's

Taalgebruik

Een gebruikelijke manier of gewoonte die bij het spreken van een bepaalde taal gebruik wordt

Witregels

Witte regels tussen de tekst, die aanduiden dat er een nieuwe alinea begint

B1. Schrijfvaardigheid