Aardrijkskunde

1. Indicatoren

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Als je eindexamen VWO doet dan krijg je veel te maken met het begrip indicator. Een indicator is een maatstaf waarmee je landen of gebieden met elkaar kan vergelijken of meten. Er zijn drie verschillende soorten indicatoren: Economische indicatoren, Demografische indicatoren en sociaal demografische indicatoren. In deze video bespreken we alle drie deze soorten.

Indicator

Iets waarmee je landen kan vergelijken en categoriseren

Bruto Nationaal Product (BNP)

Dit staat voor alle primaire inkomens die in een jaar door de bevolking van een bepaald land worden verdiend

Koopkracht

Koopkracht is de macht om te beschikken over goederen en diensten, vertegenwoordigd door het geld. Wanneer het algemene prijspeil stijgt dan daalt de koopkracht, en omgekeerd stijgt de koopkracht wanneer het algemene prijspeil daalt

Bruto Binnenlands Product (BBP)

Het BBP staat voor bruto binnenlands product en geeft het totaal van de primaire inkomens weer dat in een land wordt verdiend

BBP per hoofd

Het BBP per hoofd is het gemiddelde inkomen per inwoner

Informele sector

Deel van de beroepen die niet officieel staan geregistreerd. Mensen die hierin werken staan niet als werkende bekend, betalen geen belasting en dragen zo niet bij tot het Bruto Nationaal Product

Bevolkingsspreiding

Dit is de manier waarop de bevolking over een gebied of land verdeeld is

Bevolkingsdichtheid

Dit is de verhouding tussen het aantal inwoners en de oppervlakte van een gebied

Bevolkingsgroei

Dit is de toename van het aantal inwoners in een bepaalde periode

Beroepsbevolking

Dat deel van de bevolking dat tegen betaling een beroep uitoefent plus de werklozen

Ontwikkelingsindex

De index van de menselijke ontwikkeling (ontwikkelingsindex), VN-index (welzijnsindex) of Human Development Index (HDI) van de Verenigde Naties meet voornamelijk armoede, analfabetisme, onderwijs en levensverwachting in een bepaald land of gebied

Gebruik de kaartbladen DE WERELD.

In zowel Botswana als de Democratische Republiek Congo worden

diamanten gewonnen. Toch is tussen deze twee landen een groot welvaartsverschil

ontstaan.

Beredeneer vanuit de

politieke dimensie het ontstaan van dit welvaartsverschil.

A1. Samenhang en verscheidenheid in de wereld