Aardrijkskunde

2. Bevolkingsspreiding en bevolkingsdichtheid

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor aardrijkskunde gaan we het hebben over bevolkingsspreiding. De onderwerpen die besproken worden zijn onder andere migratie en urbanisatie.

Bevolkingsdichtheid

Het gemiddelde aantal mensen dat in een gebied of land per vierkante kilometer woont. Je berekent de bevolkingsdichtheid door het totaal aantal mensen te delen door de oppervlakte

Bevolkingsspreiding

De manier waarop de bevolking over een gebied is verdeeld

Diffusie

De ruimtelijke verspreiding van een verschijnsel van een brongebied naar andere gebieden. Bijvoorbeeld de verspreiding van een godsdienst naar nieuwe gebieden

Gezinshereniging

Het over laten komen van de vrouw en kinderen van een migrant uit het land van herkomst

Gezinsvorming

Het laten overkomen van de huwelijkspartner van een migrant uit het land van herkomst

Suburbanisatie

Een migratiebeweging waarbij inwoners wegtrekken uit de steden naar naburige dorpen op het platteland

Urbanisatie

De verhuizing van mensen van het platteland naar de stad

Urbanisatiegraad

Het percentage van de bevolking dat in steden woont

Urbanisatietempo

De snelheid waarmee de urbanisatie plaatsvindt, uitgedrukt in procenten per jaar

Volgmigratie

Een vorm van migratie waarbij een migrant gevolgd wordt door familie, vrienden of streekgenoten

A1. Samenhang en verscheidenheid in de wereld