Aardrijkskunde

7. Culturele globalisering

Gegeven door:
Hidde Jonker
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor aardrijkskunde gaan we inzoomen op culturele globalisering. Culturele globalisering heeft te maken met de internationale verspreiding van cultuurelementen, zoals taal, religie, en allerlei andere gewoontes.

Amerikanisering

Een wereldwijd sociaal-cultureel proces waarin de Amerikaanse cultuur eigen wordt gemaakt in de mondiale samenleving

Cultuurgebied

Een gebied waarin mensen met veelal dezelfde cultuur leven. In dit gebied deelt het grootste deel van de bevolking een aantal culturele kenmerken, zoals taal, religie, etc.

Diffusie

Het proces waarbij een cultuurelement wordt overgebracht in een andere cultuur

Identiteit

Het beeld dat je hebt van jezelf en dat je uitdraagt naar anderen

Lingua franca

Een taal die als gemeenschappelijk communicatiemiddel wordt gebruikt tussen mensen met verschillende moedertalen

A1. Samenhang en verscheidenheid in de wereld

Samenvatting voor aardrijkskunde - Culturele globalisering


Wat is culturele globalisering?

Culturele globalisering heeft te maken met de internationale verspreiding van cultuurelementen, zoals taal, religie, en allerlei andere gewoontes. Er zitten drie belangrijke drijfveren achter culturele globalisering. Deze zullen we kort even bespreken: 


Internationale migratie

De eerste belangrijke drijfveer is internationale migratie. In Nederland zijn bijvoorbeeld veel mensen uit Suriname geëmigreerd. Dit heeft invloed gehad op onze cultuur: grote kans dat jij bijvoorbeeld wel eens gerechten eet uit de Surinaamse keuken!


Toerisme

Toerisme is de tweede belangrijke drijfveer. Toeristen die naar Nederland komen, nemen ook hun eigen cultuur en gewoonten mee, die onze cultuur kunnen beïnvloeden. Ook om toeristen te lokken kan het de lokale bevolking helpen om aanpassingen te maken. 


Moderne communicatiemiddelen

Ten derde zijn moderne communicatiemiddelen een belangrijke drijfveer, waarbij de komst van het internet en de telefoon de belangrijkste rol spelen. Op deze manier komen verschillende culturen steeds meer en makkelijker met elkaar in aanraking.


Internationale migratie, toerisme en moderne communicatiemiddelen hebben alle drie culturele globalisering tot gevolg, met andere woorden: verschillende culturen raken steeds meer met elkaar verbonden. 


Cultuurgebieden

Een belangrijk begrip binnen de culturele globalisering is het cultuurgebied. Je raadt het misschien wel: dit is een gebied waarin mensen met veelal dezelfde cultuur leven; in dit gebied deelt het grootste deel van de bevolking dus een aantal culturele kenmerken, zoals taal, religie, etc. Door culturele globalisering en het verspreiden van verschillende culturen over de hele wereld vervagen de grenzen van deze cultuurgebieden steeds meer. Steeds meer cultuurelementen worden overgebracht naar andere gebieden. 


Culturele diffusie

Het proces waarbij een cultuurelement wordt overgebracht in een andere cultuur noemen we diffusie. De cultuur die zich het meeste lijkt te verspreiden, en die dus het meeste culturele diffusie teweegbrengt, is de Amerikaanse cultuur. Dit wordt ook wel Amerikanisering genoemd. 


Amerikanisering

Een van de gevolgen van het verspreiden van deze dominante Amerikaanse cultuur is dat Engels steeds meer gesproken wordt. Dit zorgt ervoor dat de Engelse taal steeds meer de gemeenschappelijke taal van alle mensen, ofwel de lingua franca, wordt. Met lingua franca wordt dus de gemeenschappelijke taal van de mensen in de wereld bedoeld. Andere voorbeelden van de Amerikanisering zijn de Hollywood films die overal op de wereld bekeken worden, fastfood ketens zoals McDonalds die overal te vinden zijn, en trends in muziek en kleding die veel overgenomen worden. 


Regionalisme

Ook hieruit blijkt dat een duidelijk gevolg van culturele globalisering is dat gebieden en mensen steeds meer op cultureel vlak op elkaar gaan lijken. Maar, deze cultuurveranderingen kunnen zorgen voor een gevoel van verlies van eigen identiteit. Een tegenreactie op culturele globalisering is regionalisme. Dit houdt eigenlijk de herwaardering van de nationale of regionale identiteit in: met andere woorden, mensen gaan hun oorspronkelijke cultuur en identiteit weer steeds belangrijker vinden, en zetten zich af tegen het sterk overnemen van buitenlandse cultuur, als tegenreactie.