Aardrijkskunde

1. Introductie (Zuid-Amerika)

Gegeven door:
Abel de Leeuw
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor aardrijkskunde introduceren we het domein over Zuid-Amerika. Want, wat is jouw beeld over dit continent? Heb jij een stereotype of een realistisch beeld over Zuid-Amerika? En welke landen liggen er eigenlijk allemaal in dit continent? We gaan het allemaal bespreken in deze video.

Democratie

Staatsvorm waarbij het volk de hoogste macht heeft en veel invloed heeft op het regeringsbeleid. Beslissingen worden genomen door door het volk gekozen volksvertegenwoordigers

Dictatuur

Staatsvorm waarbij de macht in een land in handen is van één persoon of een kleine groep personen. Er bestaat geen democratie

Regionale ongelijkheid

Grote en ongewilde verschillen in ontwikkeling tussen gebieden

Sloppenwijk (slum)/krottenwijk

Arme stadswijk met veel krotwoningen. Mensen kunnen door gebrek aan geld of woningnood geen betere woning krijgen

Sociaaleconomische ongelijkheid

Ongewilde verschillen in ontwikkelingskansen en welvaart tussen verschillende bevolkingsgroepen

Stereotype

Algemeen karakter van een gebied of van een groep mensen die niet helemaal met de werkelijkheid overeenkomt

Fysische geografie

Fysische geografie of natuurkundige aardrijkskunde is de richting van de geografie die zich bezighoudt met de bestudering van de fysische of natuurkundige processen die het landschap vormen en hebben gevormd.

Verstedelijking

Verstedelijking of urbanisatie is de geleidelijke uitbreiding van intensief bewoonde gebieden, als gevolg van bevolkingsgroei en veranderingen in het levenspatroon van de bevolking.

Democratisering

Gewone burgers gaan zich steeds actiever met het bestuur van een land bemoeien.

Perceptie

Hoe jij een land ziet.

Mental map

Een mental map (mentale kaart) geeft aan hoe een persoon de omgeving bekijkt en interpreteert op basis van eerdere ervaringen en standpunten. Het is geen geografische kaart, maar een representatie van het cognitieve beeld dat een individu zich gevormd heeft.

C1. Landschap en klimaat

C2. Cultuur

C3. Economie en politiek