Aardrijkskunde

2. Fysisch-geografische kenmerken

Gegeven door:
Abel de Leeuw
Beschrijving Begrippen

In deze aardrijkskunde video gaan we kijken naar de fysisch-geografische kenmerken van Zuid-Amerika, dat wilt zeggen, alles wat Zuid-Amerika haar eigen unieke landschap en klimaat geeft. We bespreken het effect van tektonische platen, vulkanisme en El Niño op het gebied. Daarnaast zal het gaan over de verschillende soorten landschappen zoals steppegebieden en hooglanden.

Aardkorst

De dunne buitenste schil van de aarde, die bestaat uit continentale en oceanische korst

Ontbossing

Het verdwijnen van bos, zoals grote stukken tropisch regenwoud, door houtkap voor economische doeleinden of om land te winnen voor landbouw

Platentektoniek

Het bewegen van de aardkorstplaten

Sediment

Verzamelnaam voor al het losse materiaal (zand, klei, grind, organisch afval van planten en dieren) dat door wind, water en ijs op het land of in zee wordt afgezet

Sedimentatie

Het ophopen van sediment op plekken waar de snelheid van water of wind afneemt

Sedimentgesteenten

Gesteente dat ontstaat door het samenpersen van sedimenten

Tektonische platen

Dit zijn de platen waaruit de aardkorst is opgedeeld

Subductie

Subductie is het proces waarbij een oceanische plaat onder een andere oceanische of continentale plaat schuift

Gebergtevorming

Dit is het proces waar gebergten ontstaan en gevormd worden

Voorlandbekken

Een voorlandbekken is in de geologie een bekken dat tijdens de vorming van een gebergte parallel aan dat gebergte, in het voorland, ontstaat

Hotspot

Een hotspot is een plek op een planeet waar vulkanisme plaatsvindt dat niet gerelateerd is aan plaatbewegingen zoals die in de plaattektoniek gelden

Hoogvlaktes / hoogland

Dit zijn relatief vlakke gebieden hoger dan 500 meter

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn koolwaterstofverbindingen die zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven in het geologisch verleden van de aarde

Savanne

Tropisch landschap met grasvlaktes en groepjes bomen

Steppe

Een uitgestrekte boomloze grasvlakte

Tropisch regenwoud

Woud dat gelegen is in de tropen, waar het relatief warm en vochtig is

Stroomsnelheid

De stroomsnelheid is afhankelijk van het verhang en eventuele obstakels in het water. Het verhang geeft aan hoe steil het landschap is waar de rivier loopt. Bij obstakels in het water kun je denken aan kribben die de stroomsnelheid verlagen

C1. Landschap en klimaat

C2. Cultuur

C3. Economie en politiek