Aardrijkskunde

5. Ontwikkelingsprocessen

Gegeven door:
Abel de Leeuw
Beschrijving Begrippen Examenvragen
In deze laatste video in de reeks over Zuid-Amerika gaan we het hebben over de ontwikkelingsprocessen die hebben plaatsgevonden in dit continent. Zo bespreken we de stappen die zijn ondernomen om Zuid-Amerika verder te helpen op economisch, politiek en cultureel gebied.
BRIC

De grote landen met een snelle economische groei: Brazilië, Rusland, India en China

Foreign direct investments

Investeringen door buitenlandse partijen

Globalisering

Het proces van het ontstaan van steeds meer samenhang in de wereld tussen bedrijven, landen en mensen. Er vinden steeds meer landsgrens-overschrijdende activiteiten plaats

Infrastructuur

Alle voorzieningen in een land of gebied als het gaat om transport zoals wegen, spoorlijnen, waterwegen, havens, olieleidingen en communicatie zoals telefoon en internet

Klimaatbeleid

De maatregelen die een overheid neemt om een land te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering

Mercado Comun do Sul

Een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela. Bolivia is sinds 2016 ook lid, maar wacht nog op instemming van Brazilië

UZAN

De Unie van Zuid-Amerikaanse Naties. Een organisatie die op zijn hoogtepunt twaalf Zuid-Amerikaanse lidstaten telde

Directe Buitenlandse Investeringen (DBI)

Directe buitenlandse investeringen (DBI) zijn investeringen waarbij een bedrijf uit het ene land zeggenschap verwerft in een bedrijf in een ander land

Amazonegebied

Het gebied rond de rivier de 'Amazone'

Inheemse volkeren

De eerste oorspronkelijke bewoners van een bepaald gebied

Verstedelijking

Verstedelijking of urbanisatie is de geleidelijke uitbreiding van intensief bewoonde gebieden, als gevolg van bevolkingsgroei en veranderingen in het levenspatroon van de bevolking

Ontbossing

Het verwijderen van bos door bomen te kappen of te verbranden

Handelsblok

Een handelsblok is een groep landen die in de internationale handel samenwerken

Wereldmarkt

Markt met vraag en aanbod van alle delen van de wereld

Bron 18: Grensmuur tussen Ecuador en Peru zet de verhoudingen op scherp

Huaquillas is een stad op de grens van Ecuador en Peru. Om illegale migratie tegen te gaan begon Ecuador in maart 2017 met de bouw van een grensmuur. De muur moest twee kilometer lang en vier meter hoog worden. De bouw van de muur leidde niet alleen op lokale schaal tot weerstand, maar ook op nationaal schaalniveau werd getwijfeld aan het nut van de muur. Daarom stopte Ecuador een half jaar later met de bouw. Nadat de bouw gestopt was, tekenden Ecuador en Peru een overeenkomst waarin afspraken werden gemaakt over het opzetten van een gezamenlijk gezondheidsprogramma. Ook werden afspraken gemaakt om natuurlijke hulpbronnen te beschermen. 


Ecuador en Peru tekenden na het stoppen van de bouw van de grensmuur een overeenkomst waarin het belang van een goede samenwerking benadrukt werd (zie bron 18). De afspraken die in deze overeenkomst gemaakt zijn, sloten destijds goed aan bij de doelstellingen van de UNASUR.


Beredeneer dat deze overeenkomst tussen Ecuador en Peru destijds goed aansloot bij de doelstellingen van de UNASUR. 

C1. Landschap en klimaat

C2. Cultuur

C3. Economie en politiek