Aardrijkskunde

5. Ontwikkelingsprocessen

Gegeven door:
Abel de Leeuw
Beschrijving Begrippen
In deze laatste video in de reeks over Zuid-Amerika gaan we het hebben over de ontwikkelingsprocessen die hebben plaatsgevonden in dit continent. Zo bespreken we de stappen die zijn ondernomen om Zuid-Amerika verder te helpen op economisch, politiek en cultureel gebied.
BRIC

De grote landen met een snelle economische groei: Brazilië, Rusland, India en China

Foreign direct investments

Investeringen door buitenlandse partijen

Globalisering

Het proces van het ontstaan van steeds meer samenhang in de wereld tussen bedrijven, landen en mensen. Er vinden steeds meer landsgrens-overschrijdende activiteiten plaats

Infrastructuur

Alle voorzieningen in een land of gebied als het gaat om transport zoals wegen, spoorlijnen, waterwegen, havens, olieleidingen en communicatie zoals telefoon en internet

Klimaatbeleid

De maatregelen die een overheid neemt om een land te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering

Mercado Comun do Sul

Een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela. Bolivia is sinds 2016 ook lid, maar wacht nog op instemming van Brazilië

UZAN

De Unie van Zuid-Amerikaanse Naties. Een organisatie die op zijn hoogtepunt twaalf Zuid-Amerikaanse lidstaten telde

Directe Buitenlandse Investeringen (DBI)

Directe buitenlandse investeringen (DBI) zijn investeringen waarbij een bedrijf uit het ene land zeggenschap verwerft in een bedrijf in een ander land

Amazonegebied

Het gebied rond de rivier de 'Amazone'

Inheemse volkeren

De eerste oorspronkelijke bewoners van een bepaald gebied

Verstedelijking

Verstedelijking of urbanisatie is de geleidelijke uitbreiding van intensief bewoonde gebieden, als gevolg van bevolkingsgroei en veranderingen in het levenspatroon van de bevolking

Ontbossing

Het verwijderen van bos door bomen te kappen of te verbranden

Handelsblok

Een handelsblok is een groep landen die in de internationale handel samenwerken

Wereldmarkt

Markt met vraag en aanbod van alle delen van de wereld

C1. Landschap en klimaat

C2. Cultuur

C3. Economie en politiek