Aardrijkskunde

1. Rijn en Maas

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

In deze video wordt alles uitgelegd over de rivieren de Rijn en de Maas. Althans, alles wat je hierover moet weten voor je eindexamen aardrijkskunde. Onze Digistudiesdocent geeft uitleg over hoe deze rivieren ontstaan en welke factoren eventueel bij zouden kunnen dragen aan overstromingen in ons land.

Absolute zeespiegelstijging

Als gevolg van de stijgende temperatuur en het huidige versterkte broeikaseffect stijgt de zeespiegel.

Bodem

Het bovenste deel van de grondsoort of het gesteente waar de planten hun voedingsstoffen uit halen.

Debiet

De totale hoeveelheid water die een rivier afvoert op een bepaalde plek per tijdseenheid (sec.)

Gletsjerrivier

Ontstaat door smeltwater uit de bergen, hierdoor staat de rivier hoger dan normaal.

Gemengde rivier

Ontstaat door het smelt- en regenwater.

Oeverwallen

Een zandrug, direct naast de rivier gelegen, ontstaan door de sedimentatie bij een overstroming.

Relatieve zeespiegelstijging

Houdt in de combinatie van bodemdaling en zeespiegelstijging.

Stroomstelsel

Het stelsel van de hoofdrivier en zijn zijrivieren in een stroomgebied.

Stroomgebied

Het gebied dat afwatert door de rivier.

Zeespiegelstijging

De stijging van de zeespiegel door uitzetting van zeewater en door de opwarming die zorgt voor een extra toevoer van water door het afsmelten van ijs.

D1. Nationale en regionale vraagstukken

D2. Regionale en lokale vraagstukken