Aardrijkskunde

5. Kustbeleid van de overheid

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen
In deze video voor het eindexamen aardrijkskunde komt het onderwerp kustbeleid aan bod. Onze Digistudiesdocent bespreekt onder andere de kenmerken van de Nederlandse kust, de gevolgen van klimaatverandering en het beleid van overheid wat betreft de kust van Nederland.
Afbraak

Het wegslaan van stukken kust door de zee onder invloed van harde wind of hoge vloed.

Duinen

Opgewaaid zand in ons land. Een natuurlijke bescherming.

Duinkust

Een kustlijn gevormd door duinen.

Dynamisch kustbeheer

Een vorm van kustbeheer, waarbij de zee de ruimte krijgt om af en toe het land in te stromen.

Estuarium

Een trechtervormige riviermonding die ontstaat bij grote eb- en vloed verschillen.

Harde kust

Een kust die bestaat uit rotsen of dijken.

Opbouw

Het aanvoeren van zand naar de kust door de zee bij gunstige wind of getij.

Strandwallen

Brede zandbanken die parallel staan aan de kust. Deze zijn ontstaan uit zand dat door de golven op de kust wordt geworpen.

Watertoets

De verplichte toets bij ruimtelijke plannen van de overheid waarin aandacht moet worden besteed aan veiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit en verdroging.

Zachte kust

Een kust die is opgebouwd uit zand.

Zeestromen

Bewegende (koude of warme) watermassa’s aan het oppervlak van de oceanen, veroorzaakt door de wind.

Zeespiegelstijging

De stijging van de zeespiegel door uitzetting van zeewater en door de opwarming die zorgt voor een extra toevoer van water door het afsmelten van ijs.

D1. Nationale en regionale vraagstukken

D2. Regionale en lokale vraagstukken