Aardrijkskunde

1. Ruimtelijke en sociaal economische problemen in steden

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Om je klaar te stomen voor je examen aardrijkskunde legt onze Digistudiesdocent in deze video alles uit over de ruimtelijke en sociaal economische problemen in grote stedelijke gebieden. De factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van steden, de functies die stedelijke gebieden bekleden en de grote veranderingen die steden ondergaan worden hier besproken.

Bevolkingsgroei

De toename van de bevolking in een bepaald gebied gedurende een bepaalde tijd.

Diversiteit

Veel verschillende soorten planten en dieren op een bepaalde plek.

Duale arbeidsmarkt

Tweedeling op de arbeidsmarkt. De bovenlaag bestaande uit vast werk met goede scholing. De onderlaag bestaande uit laaggeschoold werk met losse contracten.

Grootstedelijke functies

Activiteiten in bedrijvigheid, openbaar bestuur, kennis en cultuur, waarvan de bevolking in de wijde omtrek van de steden gebruikmaakt.

Sociaaleconomische ongelijkheid

Ongewilde verschillen in ontwikkelingskansen en welvaart tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Stedelijk netwerk

Steden die met elkaar verbonden zijn door infrastructuur en functionele relaties.

Publiek-private Samenwerking (PPS)

Publiek-private Samenwerking (PPS) is een samenwerkingsvorm tussen een overheid en een of meer private ondernemingen. ... Overheden willen zo gebruikmaken van de denk- en innovatiekracht van de markt.

Kenniseconomie

Kenniseconomie (ook wel informatiemaatschappij) is een vrij abstract begrip uit de economie waarmee wordt bedoeld dat een substantieel deel van de economische groei in de samenleving voortkomt uit kennis.

Sociale polarisatie

Het is een proces waarbij de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker worden, waardoor groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan.

Sustainable city

Sustainable city, oftewel 'duurzame stad', wordt ook eco-city genoemd, is een stad die ontworpen en gebouwd wordt met maximale aandacht voor het milieu.

Science park

Een wetenschapspark, of sciencepark, is een bedrijventerrein of industriegebied waarop voornamelijk bedrijven met een wetenschappelijke of technologische inslag en onderzoekinstituten te vinden zijn.

Smart city

Een smart city is een stad waarbij informatietechnologie en het internet gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen. Doel van een slimme stad is de levenskwaliteit te verhogen door de stad efficiënter te organiseren en de afstand tussen de inwoners en het bestuur te verkleinen.

Creatieve stad

Een creatieve stad is een stad met een hoog aantal werkenden in creatieve beroepen. Dus beroepen in kunst, media, entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Innovatie

Het vernieuwen en verbeteren van een gebied.

De laatste jaren zijn sommige voetbalclubs in financiële nood gekomen of zelfs failliet gegaan. Om een club uit de financiële nood te halen zou een fusie met een andere club redding kunnen bieden. Vanuit de sociaal-culturele dimensie is zo'n fusie echter lastig te bewerkstelligen.

Beredeneer dat bij dergelijke fusies de economische dimensie botst met de sociaal-culturele dimensie.

D1. Nationale en regionale vraagstukken

D2. Regionale en lokale vraagstukken