Aardrijkskunde

3. Randstedelijke vraagstukken

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen
De Randstad is het cultureel en economisch hart van ons land, met daarin vier van de grootste steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In deze video legt onze Digistudiesdocent alles uit wat je moet weten voor je eindexamen over dit gebied, de stedelijke ontwikkelingen die er plaatsvinden en de vraagstukken die dit oplevert.
Drempelwaarde

Het minimum aantal klanten dat nodig is om een bedrijf te laten bestaan.

Groeikern

Gemeenten aan de buitenkant van de Randstad die na 1970 door de overheid zijn aangewezen om de suburbanisatie van de naburige stad op te vangen.

Groeistad

De steden die gelegen zijn op enige afstand van de Randstad (bijvoorbeeld Zwolle, Amersfoort en Breda). Deze zijn na 1970 door de overheid zijn aangewezen om bedrijven en mensen op te vangen.

Randstad

Een metropool regio in het westen van Nederland dat een centrale open ruimte (het middengebied, het Groene Hart) omsluit. Bestaat uit een stedenring, een middengebied en overloopzones.

Regionaal beleid

Het beleid dat voor één gebied is vastgelegd met betrekking tot verschillende sectoren.

Ruimtelijke ordening

De overheid bepaalt met wetten en regels op welke manier de ruimte mag worden gebruikt.

Sectoraal beleid

Het beleid dat voor een onderwerp of sector van de samenleving geldt.

Suburbanisatie

Een migratiebeweging waarbij inwoners wegtrekken uit de steden naar naburige dorpen op het platteland.

Urban field

De mensen op het platteland zijn voor werken, winkelen en uitgaan op de stad gericht, en de ruimte op het platteland staat in dienst van de woon- en recreatiebehoefte van de grote stad.

Vinex-wijk

Door de overheid na 1990 aangewezen locaties rond de grote steden waar nieuwbouw plaatsvindt.

Noordvleugel

Amsterdam en Utrecht deze omvat 3 provincies: economisch het sterkst (o.a. mainport Schiphol)

Zuidvleugel

Ligt in zijn geheel in Zuid-Holland, omvat Leiden tot Rijnmond en Den Haag: economisch minder sterk.

D1. Nationale en regionale vraagstukken

D2. Regionale en lokale vraagstukken