Bedrijfseconomie

2. Toezichthouders op de vermogensmarkt

Gegeven door:
Carlitos Kramer
Beschrijving Begrippen

Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video met uitleg voor bedrijfseconomie. Vandaag gaan we het hebben over de toezichthouders op de vermogensmarkt. Veel succes met leren!

C1. Financieren

ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay

Samenvatting voor bedrijfseconomie - Toezichthouders op de vermogensmarkt


Welke organisaties houden toezicht op de vermogensmarkt?

Om consumenten en ondernemers te beschermen en ervoor te zorgen dat grote ondernemingen geen misbruik maken van hun macht door bijvoorbeeld een monopoliepositie of kartelafspraken, wordt er toezicht gehouden op alle financiële markten. Dus: alle markten die te maken hebben met sparen, lenen, beleggen én verzekeren.


In Nederland zijn er drie organisaties die toezicht houden, namelijk

  1. De Autoriteit Financiële Markten: de AFM
  2. De Autoriteit Consument & Markt: de ACM, en
  3. De Nederlandsche Bank: de DNB 


Taken van de AFM

De hoofdtaak van de AFM is om toezicht te houden op het gedrag van de gehele financiële marktsector. Het doel van de AFM is om een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de financiële markten.


De AFM draagt zorg voor wetgeving. Ze werkt samen met de overheid om bijvoorbeeld witwassen tegen te gaan of beleggingsfraude aan te pakken. Als er criminele organisaties worden opgepakt, hoor je in het nieuws vaak dat er is samengewerkt tussen politie, justitie en de AFM.


Daarnaast moet de AFM ervoor zorgen dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten.


Tot slot moeten de financiële markten transparant zijn. Dit houdt in dat het er eerlijk en duidelijk aan moet toegaan. Bedrijven mogen geen misleidende informatie over bepaalde financiële producten verschaffen en misbruik maken van de onwetendheid van potentiële klanten. Een goed voorbeeld is hoe verzekeraars woekerpolissen verkochten aan onwetende consumenten. Die verzekeraars verkochten straffeloos dure en risicovolle polissen zonder dat consumenten daar weet van hadden bij het aanschaffen van die polissen.


Taken van de ACM

Een andere onafhankelijke toezichthouder is de Autoriteit Consument & Markt. De ACM heeft twee taken.


De ACM controleert of er eerlijke concurrentie is tussen ondernemingen. Als ondernemingen te groot worden door fusies en overnames, dan kunnen er monopolieposities ontstaan. Hierdoor bestaat er de mogelijkheid dat deze ondernemingen misbruik kunnen maken van hun macht. Fusies en overnames moeten daarom dus altijd gemeld worden, en de ACM geeft vervolgens wel of geen toestemming voor de fusie of overname.


Daarnaast houdt de ACM toezicht op het consumentenrecht. Zo beschermt de ACM consumenten tegen bedrijven die hun proberen te misleiden door middel van reclames of verkoopacties.


Taken van De Nederlandsche Bank en de ECB

De laatste toezichthouder op de financiële markten in Nederland is De Nederlandsche Bank (DNB). Dit is de nationale bank van Nederland. Omdat Nederland nu onderdeel is van de monetaire unie binnen Europa, valt de DNB, net als alle andere nationale banken binnen de monetaire unie onder de Europese Centrale Bank: de ECB.


De ECB houdt toezicht op alle grote banken van Europa; de DNB werkt mee in het Europees bankentoezicht.


Ook beheert de ECB de Euro. Zij maakt het economisch en monetair beleid van de EU en voert dat uit. Haar belangrijkste doel is zorg te dragen voor prijsstabiliteit en daardoor te zorgen voor economische groei en werkgelegenheid. Als er te hoge inflatie is helpen de renteverhogingen van de ECB om de inflatie terug te krijgen naar het doel van 2% op de middellange termijn.


Als de economie gestimuleerd moet worden, bijvoorbeeld ten tijde van de Corona pandemie, dan koopt de ECB obligaties op, wat ertoe leidt dat het uiteindelijk goedkoper wordt voor banken om geld te lenen. Hierdoor zouden banken in principe ook weer makkelijker geld uit lenen aan bedrijven en consumenten.