Bedrijfseconomie

8. Risicomanagement

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het hebben over risicomanagement, waarbij we kijken naar risico-hedging en off-balance-sheet risico’s.

Risico Hedging

Het afdekken van een financieel risico van een investering door middel van een andere investering

De balans

Een overzicht van de bezittingen en schulden van een bedrijf

Off-balance-financiering

Financiering die niet op de balans komt

Factoring

Het verkopen van facturen aan een factoringmaatschappij

Consignatievoorraad

De voorraad van een bedrijf waar nog niet voor betaald is. Het is nog eigendom van de leverancier

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1. Financieren