Bedrijfseconomie

3. Vijfkrachtenmodel

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan wij het Vijfkrachtenmodel van Porter bespreken. Met dit model kan competitiviteit van een industrie bepaald worden. Het model bestaat uit vijf factoren, deze worden allemaal besproken. Veel succes!

Toetredingsbarrières

Alle dingen die het moeilijk maken om toe te treden tot een markt

Substituten

Substituten zijn vergelijkbare en vervangende producten of diensten

Toetreders

Nieuwkomers op de markt (potentiële concurrenten)

Concurrentie

Onder concurrentie verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te krijgen

Marktleider

Aanbieder op de markt die ten opzichte van zijn concurrenten de meest vooraanstaande positie in de markt inneemt

Productdifferentiatie

Dit is het streven van de producenten om hun producten te onderscheiden van die van de concurrenten

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
D1. Marketingbeleid