Bedrijfseconomie

3. Intro balans en btw

Gegeven door:
Carlitos Kramer
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het hebben over de balans en waar deze uit bestaat. Vervolgens gaan we het ook hebben over eigen vermogen, liquide middelen en btw.

Debetzijde

Alle bezittingen van een bedrijf. Dit wordt ook wel passiva genoemd

Creditzijde

Alle de bezittingen van een bedrijf gefinancierd zijn. Dit wordt ook wel de activa genoemd

Liquide middelen

De som van contant geld van een onderneming

Voorraadgrootheden

Een momentopname van je voorraad

Stroomgrootheden

Grootheden die je meet over een bepaalde periode

Eigen vermogen

Het bedrag dat de eigenaren nog van het bedrijf krijgen

Debiteuren

Nog te betalen rekeningen van consumenten

Crediteuren

Nog te betalen rekeningen aan consumenten

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
E1. Vastleggen van financiële en niet-financiële informatie

E2: Kosten- en winstvraagstukken