Bedrijfseconomie

5. Niet-financiële informatie

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we de niet-financiële informatie van een bedrijf bespreken. We zullen het hebben over de belangrijkste kritische succesfactoren, en dat deze gemeten kunnen worden aan de hand van prestatie-indicatoren. Ten slotte bespreken we dat grote bedrijven moeten rapporteren over de effecten van hun activiteiten op de maatschappij aan de hand van vijf vaak voorkomende thema's (ook wel "social accounting" genoemd).

Stakeholder

Iemand die een belang (Engels: stake) heeft bij het functioneren van de organisatie.

Financiële informatie

Informatie uitgedrukt in cijfers (omzet, kosten, etc.)

Niet-financiële informatie

Niet-financiële informatie verschaft inzicht in de prestaties van ondernemingen, zoals de impact van de onderneming op het milieu

Jaarrekening

De jaarrekening is een rapportage van de financiële informatie

Bestuursverslag

Het bestuursverslag is een rapportage van de niet-finaniciële informatie

Jaarverslag

Het jaarverslag bestaat uit de jaarrekening en het bestuursverslag

Risicomanagement

Het identificeren van risico's binnen een bedrijf en het opstellen van maatregelen om deze risico's in te perken

Immateriële activa

Dit zijn bezittingen die niet-tastbaar zijn (zoals patenten, software, etc.)

Kritische succesfactoren

Geven aan welke activiteiten essentieel zijn voor het succes van de organisatie op langere termijn

Prestatie-indicatoren

Kritische succesfactoren worden gemeten aan de hand van prestatie-indicatoren

Interne communicatie

Communicatie binnen een bedrijf

Social accounting

Rapportage door grote bedrijven over de effecten van hun activiteiten op de maatschappij

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
E1. Vastleggen van financiële en niet-financiële informatie

E2: Kosten- en winstvraagstukken