Bedrijfseconomie

2. Kostenberekening btw

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Welkom allemaal, bij deze nieuwe video met uitleg voor bedrijfseconomie. Vandaag kijken we naar het berekenen van de btw. Prijzen kunnen namelijk zowel inclusief als exclusief btw zijn.

Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)

Een toegevoegde waarde over de prijs van een product

Vorderen

Terugvragen

Afdragen

Teruggeven

Exclusief

Zonder

Inclusief

Erbij

E1. Vastleggen van financiële en niet-financiële informatie

E2: Kosten- en winstvraagstukken

Samenvatting voor bedrijfseconomie - Kostenberekening btw


Kostenberekening

We gaan kijken naar de kostenberekening van prijzen die inclusief of exclusief btw zijn. Btw staat voor belasting toegevoegde waarde. De btw is een toegevoegde waarde over de prijs van een product. Het btw-percentage kan wel verschillen. Het algemeen tarief is 21% en komt het meest voor. Daarnaast is er een verlaagd tarief. Het verlaagd tarief is 9% en wordt geheven over etenswaren. Tot slot is het ook mogelijk dat er de btw 0% is. Dat is alleen zo in uitzonderlijke gevallen. Omdat het tarief van 21% het meest voorkomt, zullen wij in onze voorbeelden dat tarief gebruiken.


Btw vorderen en afdragen

Btw kan jij als ondernemer vorderen en afdragen, dus terugvragen of teruggeven. Als jij een inkoop doet van €1.000 met jouw onderneming en hier 21% belasting over betaalt, kan jij deze 21% ook terugvorderen. Als jij een verkoop doet en daarvoor een factuur stuurt waarover 21% belasting gerekend wordt, dan ontvang jij dit dus in eerste instantie, maar moet je dit bedrag later weer afdragen.


Btw vorderen en afdragen: voorbeeld

Stel, jouw onderneming heeft producten ingekocht waar €500 aan btw over gerekend was. Hiernaast heeft jouw onderneming verkopen gedaan waar €2.000 aan btw overheen ging. Je hebt dus €500 betaald dat je terug mag krijgen, en €2.000 ontvangen dat je terug moet geven aan de Belastingdienst. Met andere woorden: jouw onderneming moet de belastingdienst dus €2.000 betalen en je kunt €500 vorderen bij de belastingdienst. Als je dit tegen elkaar wegstreept, hoeft jouw onderneming nog maar €1.500 aan belasting af te dragen.


Btw berekenen

We hebben net gezegd dat de btw een toegevoegde waarde is over de prijs van een product. We moeten de prijs van een product exclusief btw dus zien als 100%. De btw is een toegevoegde waarde over die prijs exclusief btw. We nemen nu een btw tarief van 21%. De volledige prijs inclusief btw is dus (100% + 21% aan btw = ) 121%. We lichten dit toe in een aantal voorbeelden:


Btw berekenen: voorbeelden

Stel, jij bent voor jouw onderneming op zoek naar een nieuwe leverancier van een machine. Je vindt een leverancier die €800 vraagt, exclusief btw. We zagen net dat de prijs exclusief btw 100% is. Dit betekent dus dat €800 gelijk staat aan 100%. We willen de prijs inclusief btw weten, dus we zijn op zoek naar 121%. Als €800 gelijk staat aan 100% moeten we (€800 delen door 100%) x 121% = € 968 inclusief btw. We doen het exclusieve bedrag dus eigenlijk gewoon keer 1,21. We kunnen dit bedrag opsplitsen in drie onderdelen:Nu spreek je een volgende leverancier aan. Deze leverancier vraagt €1.000 inclusief btw voor de machine. Nu ben je benieuwd wat de machine kost zonder btw, omdat het volgens jou een mooier model is. De prijs is €1.000 inclusief btw. We hadden gezien dat een prijs inclusief btw 121% is. Maar, wij zijn benieuwd wat de prijs exclusief btw is, oftewel, we zijn opzoek naar 100%. Dit berekenen we door €1.000 te delen door 121% en keer 100% te doen. Dit komt uit op een prijs van €826,45 exclusief btw. We doen het inclusieve bedrag dus gedeeld door 1,21.


Als we alleen de btw willen berekenen, dan doen we dat als volgt. Nogmaals, we weten wat 121% is, maar we willen weten wat 21% is. We delen €1.000 door 1,21 om aan 100% te komen. Vervolgens vermenigvuldigen we het bedrag met 0,21 om aan 21% te komen. Als we deze berekening uitvoeren, zien we dat de btw €173,55 is. Dat geeft dus (€1.000 / 1,21 x 0,21) = €173,55. We berekenen dus eigenlijk eerst het exclusieve bedrag, en doen dat keer 0,21. 


Hier zie je dan weer de drie onderdelen van deze berekening in een tabel:


We kunnen onze uitkomsten ook controleren. We hebben eerst 100% berekend. Hier kwam €826,45 uit. Tot slot hebben we 21% uitgerekend. Dit kwam uit op €173,55. We wisten dat 121 % €1.000 was. We kunnen controleren of er iets fout is gegaan in onze berekening door het berekende bedrag van 100 % + 21% te doen, en te kijken of dit gelijk is aan het inclusieve bedrag, in dit geval €1.000. Als wij € 826,45 en € 173,55 optellen, krijgen we €1.000,-. Onze uitkomst is dus juist.


Samenvattend

Goed, even samenvattend: 

  1. Als we van exclusief naar inclusief gaan, dan doen we: bedrag incl. = bedrag excl. * 1,21
  2. Als we van inclusief naar exclusief gaan doen we: bedrag excl. = bedrag incl. / 1,21
  3. Als we enkel het btw bedrag willen weten doen we: btw bedrag = bedrag excl. * 0,21