Bedrijfseconomie

4. Verschillenanalyse

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video wordt de verschillenanalyse besproken. Met de verschillenanalyse kan je het bedrijfsresultaat berekenen. We beginnen met een introductie van het voorbeeld waaraan we de verschillenanalyse gaan uitleggen. Daarna zullen we het stappenplan van de verschillenanalyse bespreken.

Voorcalculatorische winst

De voorcalculatorische winst wordt berekend voordat de periode begint en is gebaseerd op verwachte of geschatte cijfers

Nacalculatorische winst

Deze noemen we ook wel de gerealiseerde winst. We kunnen deze berekenen door de werkelijke opbrengsten te v met de werkelijke kosten

Verkoopresultaat

Ookwel de omzet, welke berekend wordt door de afzet te vermenigvuldigen met de verkoopprijs

Budgetresultaat

Het budgetresultaat is gelijk aan het verschil tussen de toegestane kosten en de werkelijke kosten, en bestaat uit het efficiency-, prijs- en bezettingsresultaat

Efficiencyresultaat

Een efficiencyresultaat komt voor als er meer of minder van een productiemiddel wordt gebruikt dan toegestaan

Prijsresultaat

Het prijsresultaat ontstaat doordat de werkelijke prijs van de variabele kosten (loon of materiaal) hoger of lager is dan toegestaan

Bezettingsresultaat

Bij het bezettingsresultaat kijken we naar de verandering in de constante kosten per product doordat het aantal verkochte producten verandert

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat is wat er overblijft wanneer de bedrijfskosten van de omzet afgetrokken worden

Integrale kostprijs

De kostprijs per product inclusief variabele en constante kosten

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
E1. Vastleggen van financiële en niet-financiële informatie

E2: Kosten- en winstvraagstukken