Bedrijfseconomie

4. DuPont schema

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Hallo allemaal en welkom bij deze korte uitlegvideo over het DuPont schema. We weten ondertussen dat we de rentabiliteit van het totaal vermogen (RTV) kunnen berekenen door EBIT te delen door het totaal vermogen. Met het schema van DuPont werken we dit nog wat verder uit om de dynamiek hierachter te begrijpen. Gebruik deze video om je goed voor te bereiden op het eindexamen bedrijfseconomie, of om te leren voor andere toetsen!

DuPont schema

Een schematische weergave van de formule RTV=EBIT/Omzet x Omzet/Totaal vermogen

Resultaatmarge

EBIT gedeeld door omzet

Omloopsnelheid

Omzet gedeeld door totaal vermogen

Rentabiliteit

Geeft de verhouding weer van de gemaakte winst ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen

F1. Verslaggeving

Samenvatting voor bedrijfseconomie - DuPont schema


Wat is het schema van DuPont?

We weten ondertussen dat we de rentabiliteit van het totaal vermogen (RTV) kunnen berekenen door EBIT te delen door het totaal vermogen. Met het schema van DuPont werken we dit nog wat verder uit om de dynamiek hierachter te begrijpen. We breiden hiermee de formule iets uit. We krijgen dan:


RTV = EBIT / Omzet * Omzet / Totaal vermogen


Resultaatmarge

We hebben hier gewoon zowel de bovenkant als de onderkant vermenigvuldigd met de omzet. Je mag altijd de boven en onderkant met hetzelfde vermenigvuldigen, want er verandert dan in principe niks. We doen dit, omdat we de eerste term, EBIT, gedeeld door omzet ook wel de resultaatmarge noemen. Hiermee kunnen we namelijk achterhalen hoeveel van onze omzet ook daadwerkelijk winst wordt (vóór rente en belastingen dan).


Omloopsnelheid

Dit is interessant, want een bedrijf kan enorme omzetten draaien, maar als het geen winst maakt, dan heb je daar niet zoveel aan. De rechter term, omzet gedeeld door totaal vermogen, noemen we ook wel de omloopsnelheid. Hiermee kijken we namelijk naar hoe vaak per jaar het totale vermogen wordt omgezet. Als je omzet vier keer zo hoog is als je totaal vermogen, dan zet je dus vier keer per jaar je vermogen om. We kunnen dit dan ook in een schematische weergave plaatsen, dat noemen we dan het DuPont schema. Je kunt een voorbeeld zien in de video hierboven.


Waarvoor gebruik je het DuPont schema?

Het DuPont schema kan handig zijn als je de dynamiek wilt begrijpen. Zo kan je bijvoorbeeld zien dat als we alles gelijk houden, maar het totale vermogen omhoog gaat, dat dan de omloopsnelheid naar beneden gaat (omdat we delen door het totale vermogen), en daarmee de rentabiliteit van het totale vermogen ook. En als de EBIT omhoog gaat, dat de resultaatmarge omhoog gaat, en daarmee de RVT ook.


Als de omzet omhoog gaat terwijl de rest gelijk blijft, dan zal de resultaatmarge dalen en de omloopsnelheid stijgen, wat tegen elkaar dus wegvalt. Vaak zullen er natuurlijk meerdere dingen tegelijk veranderen, maar met dit schema kan je goed aangeven wat voor effect elke verandering heeft. 


Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze korte uitleg, tot de volgende keer!