Biologie

8. Voortgezette assimilatie en fotosynthese

Gegeven door:
Magali de Rooy
Beschrijving Begrippen
In deze video leer je alles over assimilatie en voortgezette assimilatie in planten en bacteriën.
Stofwisseling

Het totaal van alle chemische processen in de cellen van een organisme.

Vet

Organische stof waarvan elk molecuul ontstaat door het binden van een glycerolmolecuul en drie vetzuurmoleculen.

Glucose

Belangrijk monosachararide met 6 C-atomen, wordt gevormd bij de fotosynthese en afgebroken bij de dissimilatie.

Enzym

Biokatalysator. Organische stof die stofwisselingsprocessen versnelt zonder zelf verbruikt te worden.

Eiwit

Een stof waarvan elk molecuul is opgebouwd uit veel aminozuur-eenheden.

Energie

Kracht die kan worden gebruikt voor warmte, licht enzovoort.

Moleculen

Kleinste deeltje van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling.

Elektronen

Zeer kleine negatief geladen deeltjes om een atoom.

ATP

Een stof die energie kan opslaan, die energie kan er uit gehaald worden wanneer dat nodig is.

Fotosynthese

Een proces waarbij water en koolstofdioxide met behulp van het zonlicht worden omgezet in zuurstof en glucose.

Koolstofassimilatie

De vorming van glucose uit koolstofdioxide en water m.b.v. energie. (Bijv. Fotosynthese).

Aminozuur

Organische stoffen met carboxyl- en aminogroepen. Ongeveer 20 aminozuren spelen een rol als grondstof voor synthese van eiwitten.

Organisme

Een levend wezen

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

A1: Eiwitsynthese

A2: Stofwisseling van de cel

A3: Stofwisseling van het organisme

A4: Zelfregulatie van het organisme

A5: Afweer van het organisme

A6: Regulatie van ecosystemen