Biologie

1. De cel

Gegeven door:
Sjors de Slager
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over de cel en dan voornamelijk over uit welke onderdelen deze cel allemaal bestaat. Deze verschillende onderdelen hebben elk weer een eigen taak. Zie hier hoe dat allemaal precies in elkaar zit!

Cytoplasma

De vocht in de cel

Celmembraan

De rand van de cel die de organellen bij elkaar houdt

Eukaryote cel

Heeft een celkern zoals alle cellen in het menselijk lichaam

Prokaryote cel

Heeft geen celkern zoals alle bacteriën

Mitochondriën

Regelt de aerobe dissimilatie van glucose

Ribosomen

Produceren de eiwitten in de cel

Celkern

De kern van de cel waar het genetisch materiaal zich bevindt

Endoplasmatisch reticulum

Zorgen voor vervoer van eiwitten naar het golgi-systeem

Golgi-systeem

Eiwitten worden verpakt als blaasjes

Energie

Kracht die kan worden gebruikt voor warmte, licht enzovoort

A1: Eiwitsynthese

A2: Stofwisseling van de cel

A3: Stofwisseling van het organisme

A4: Zelfregulatie van het organisme

A5: Afweer van het organisme

A6: Regulatie van ecosystemen