Biologie

2. Celmembraan

Gegeven door:
Tanno A
Beschrijving Begrippen
Het celmembraan is een essentieel onderdeel van de cel. In deze video wordt uitgelegd wat een celmembraan is en hoe deze werkt.
Cellen

Kleinste bouwsteen waar alle levende organismen uit zijn opgebouwd

Celkern

Regelt alle levensprocessen in de cel

Celmembraan

Biologische structuur die de binnenkant van de cel scheidt van de buitenkant

Celplasma

Protoplasma zonder de celkern

Centriolen

Celstructuren die een rol spelen bij kern- en celdeling

Cytoplasma

Het grondplasma in de cel en de bijbehorende structuren

Eencellig

Uit één cel bestaan

Fosfolipide

Vet bestanddelen van het celmembraan, bestaat uit een hydrofiele kop en hydrofobe staart

Glycoproteïne

Een eiwit met daaraan één of meer suikereenheden gekoppeld

Hydrofiele kop

Deel van fosfolipide en wordt het liefst door water omgeven

Hydrofobe staart

Deel van fosfolipide en wordt het liefst door vetachtige moleculen omgeven

Membraaneiwit

Een eiwit dat aan het celmembraan vast zit en niet los in de cel voorkomt

Organellen

Cel onderdelen

Stofwisseling

Het totaal van alle chemische processen in de cellen van een organisme.

Glucose

Belangrijk monosachararide met 6 C-atomen, wordt gevormd bij de fotosynthese en afgebroken bij de dissimilatie.

Energie

Kracht die kan worden gebruikt voor warmte, licht enzovoort.

Moleculen

Kleinste deeltje van een (ontleedbare) stof. Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling.

A1: Eiwitsynthese

A2: Stofwisseling van de cel

A3: Stofwisseling van het organisme

A4: Zelfregulatie van het organisme

A5: Afweer van het organisme

A6: Regulatie van ecosystemen