Biologie

9. Enzymen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze uitlegvideo over enzymen. We zullen in de video voor biologie beginnen met de definitie van enzymen en hun functie. Tot slot zullen we het hebben over welke factoren invloed hebben op de werking van enzymen. Voor nu wensen we je heel veel kijkplezier en succes bij de voorbereidingen op je eindexamen, SE's en/of andere toetsen!

Enzym

Eiwit dat functioneert als biokatalysator

Katalysator

Een stof die de snelheid van een specifieke chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden

Substraat

Een stof die met behulp van een enzym in een chemische reactie wordt omgezet

Reactiespecifiek (enzym)

Elk enzym heeft een eigen substraat wat het kan omzetten

Enzym-Substraat-Complex

Wanneer het enzym gebonden zit aan het substraat

pH-optimum

De pH-waarde waarbij een specifiek enzym het beste werkt

Temperatuuroptimum

De temperatuur waarbij een specifiek enzym het beste werkt

pH

De zuurgraad van een oplossing

Eiwitten

De bouwstenen van lichaamscellen die zijn opgebouwd uit aminozuren

Chemische reactie

Een proces waarbij verbindingen via een chemische weg worden omgezet in andere verbindingen

A1: Eiwitsynthese

A2: Stofwisseling van de cel

A3: Stofwisseling van het organisme

A4: Zelfregulatie van het organisme

A5: Afweer van het organisme

A6: Regulatie van ecosystemen