Biologie

11. Ademhalingsstelsel

Gegeven door:
Magali de Rooy
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video voor biologie gaat over het ademhalingsstelsel. Het zal vooral gaan over hoe het ademhalingsstelsel er bij mensen uitziet, maar we zullen ook even bespreken hoe dat er bij andere organismen uitziet.

Ademhalingsstelsel

Het orgaansysteem dat zorgt voor het uitwisselen van zuurstof en koolstofdioxide.

Bronchiën

Vertakkingen van de luchtpijp.

Longcapaciteit

De hoeveelheid lucht die zich in de longen kan bevinden.

Middenrif

Wordt ook diafragma genoemd. Het middenrif bestaat uit een grote, platte spier met een peesblad en bevindt zich tussen de borst- en buikholte.

Restvolume

De hoeveelheid lucht die je nooit kunt uitademen

Trachee

De ademhalingsbuis van insecten.

Ademhalen

Het ventileren van lucht in de longen

Vitale capaciteit

Hoeveel je kunt uitblazen na maximaal ingeademd te hebben

Inademspieren

Halsspieren, buitenste tussenribspieren en het middenrif

Herhaalde longinfecties leiden tot schade aan de luchtwegwand. Dit geeft problemen doordat lucht wel makkelijk de longen inkomt, maar er door obstructie niet makkelijk uitgaat. Hierdoor wordt er telkens iets meer lucht ingeademd dan uitgeademd. Het gevolg is 'hyperinflatie’. Bij elk bezoek aan het CF-centrum wordt de longfunctie van Bram onderzocht en worden de long parameters vergeleken met die van het vorige bezoek.

Twee long parameters zijn:

  1. de vitale capaciteit 
  2. het restvolume

Welke uitkomst van het onderzoek duidt op toegenomen hyperinflatie? 

    Het restvolume                De vitale capaciteit

A. is afgenomen         -         is afgenomen
B. is afgenomen         -         is toegenomen
C. is toegenomen      -         is afgenomen
D. is toegenomen      -         is toegenomen

A1: Eiwitsynthese

A2: Stofwisseling van de cel

A3: Stofwisseling van het organisme

A4: Zelfregulatie van het organisme

A5: Afweer van het organisme

A6: Regulatie van ecosystemen