Biologie

16. Bouw van planten

Gegeven door:
Magali de Rooy
Beschrijving Begrippen

Deze uitlegvideo voor biologie gaat over de bouw van planten. De video hierna gaat dieper in op het transport binnen een plant.

Plantaardige cel

Een cel die bij planten voorkomt

Osmotische waarde

Osmotische druk van een bepaalde oplossing ten opzichte van zuiver water. Een hoge concentratie stoffen betekent een hoge osmotische waarde

Hypertoon

De osmotische waarde van het externe milieu is hoger dan het interne milieu

Isotoon

De osmotische waarde van het externe- en interne milieu zijn gelijk

Hypotoon

De osmotische waarde van het externe milieu is lager dan het interne milieu

Turgor

De druk die de cel uitoefent op de celwand. De osmotische waarde buiten de cel wordt kleiner, door osmose stroomt er water de cel binnen; de osmotische waarde daalt iets in de cel

Plasmolyse

De osmotische waarde buiten de cel wordt groter, waardoor er door osmose water de cel uitstroomt, totdat de osmotische waarden binnen en buiten de cel gelijk zijn

Bastvaten

Transportkanalen in de bast, vooral bedoeld om suikers te vervoeren die gevormd zijn in het blad

Melkzuur

Organisache stof, onstaat bij anearobe dissimilatie van glucose en micro-organismen

Capillaire werking

Opstijgen van vloeistof (meestal water) in nauwe kanalen door onderlinge aantrekking van moleculen. In de bodem heeft dit stijging van het grondwater tot gevolg. In planten gaat het water in de houtvaten door capillaire werking omhoog

Cellulose

Moeilijk verteerbare koolhydraat in planten

Chlorofyl

Groene kleurstof (bladgroen) in een chloroplast

Chloroplast

Bladgroenkorrels, hierin vindt fotosynthese plaats

Cuticula

Waslaagje aan buitenkant van een blad

Vaatbundel

Verzameling van houtvaten en bastvaten en ander weefsel in kruidachtige stengels en bladeren

Klassieke biotechnologie

Gebruik maken van bacteriën en schimmels voor het bereiden van voedsel

Bacterie

Eencellig micro-organisme

Vacuole

Blaasje dat is gevuld met vocht in een plantencel, zorgt voor stevigheid

A1: Eiwitsynthese

A2: Stofwisseling van de cel

A3: Stofwisseling van het organisme

A4: Zelfregulatie van het organisme

A5: Afweer van het organisme

A6: Regulatie van ecosystemen