Biologie

2. Regelkring, terugkoppeling en prikkels

Gegeven door:
Magali de Rooy
Beschrijving Begrippen

Deze kennisclip voor biologie gaat over de zelfregulatie van het organisme. Hierin behandelen we regelkringen, terugkoppeling in het lichaam en prikkels.

Cel

Kleinste bouwsteen waar alle levende organismen uit zijn opgebouwd

Celkern

Regelt alle levensprocessen in de cel

Celmembraan

De wand van de cel

Celplasma

Protoplasma zonder de celkern

Cytoplasma

Het grondplasma in de cel en de bijbehorende structuren

Effector

Een spier of klier

Eiwitten

De bouwstenen van lichaamscellen opgebouwd uit aminozuren

Impuls

Een impuls of actiepotentiaal is een voortbewegende omkering van de elektrische lading langs het membraan van een zenuwcel(uitloper)

Prikkel

Invloed uit het milieu op een organisme

Protoplasma

Bevat het cytoplasma en kernplasma

Receptor

Een cel die gespecialiseerd is in het opnemen van specifieke prikkels en opwekken van impulsen onder invloed van de prikkels. De term receptor wordt ook wel gebruikt in de zin van receptoreiwit of receptormolecuul.

Receptoreiwit

Eiwit (aan het celmembraan) die door de ruimtelijke molecuulstructuur bepaalde stoffen, bijvoorbeeld hormonen bindt. Hierdoor bezit de cel een bepaalde gevoeligheid voor die stoffen.

Receptormolecuul

Molecuul (aan het celmembraan) dat door de ruimtelijke structuur bepaalde stoffen, bijvoorbeeld hormonen bindt. Hierdoor bezit de cel een bepaalde gevoeligheid voor die stoffen.

Zuurgraad (pH)

Maat voor de concentratie opgeloste H+ ionen.

A1: Eiwitsynthese

A2: Stofwisseling van de cel

A3: Stofwisseling van het organisme

A4: Zelfregulatie van het organisme

A5: Afweer van het organisme

A6: Regulatie van ecosystemen