Biologie

4. Specifieke afweer

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Deze video voor biologie geeft uitleg over de verschillende lymfocyten, en hun functies in het afweersysteem. Denk hierbij aan, B-lymfocyten, T-lymfocyten, T-helpercellen, cytotoxische T-cellen, T- geheugencellen en plasmacellen.

Antigeen

Lichaamsvreemde stof of cel die zorgt voor de vorming van antistoffen.

Antigeen-presenterende cel (APC)

Nadat een macrofaag een ziekteverwekker heeft opgenomen door fagocytose, presenteert het stukjes van de antigenen op het celmembraan. Dit is een "antigeen presenterende cel".

Antistof

Plasma-eiwit (= immunoglobuline) die antigenen bindt.

B-Lymfocyt

Type lymfocyt, die o.a. in het beenmerg geproduceerd wordt. Een B-lymfocyt produceert antistoffen.

Cytotoxische T-cel

Tc-cel, type lymfocyt die besmette lichaamscellen "lek prikt" en afbrekende enzymen toedient om een geïnfecteerde cel te vernietigen.

Fagocytose

Insluiten en verteren van ziekteverwekkers door fagocyten (macrofagen en granulocyten).

Geheugencellen

Een geheugencel is een bepaalde lymfocyt, die bij herhaalde infecties hetzelfde antigeen herkent en een snelle afweerreactie mogelijk maakt.

Immunisatie

Het immuun worden voor een bepaalde ziekte, men is gedurende een bepaalde tijd niet meer vatbaar is voor een bepaalde ziekte.

Immuun

Weerstand tegen een bepaalde ziekte. De immuniteit kan actief of passief verworven zijn.

Macrofaag

Grote witte bloedcel, die fagocyteert.

Pathogenen

Ziekteverwekkers.

Specifieke afweer

Afweer gericht tegen 1 type ziekteverwekker.

Talg

Vetachtige stof die wordt afgegeven door de talgkliertjes die het haar en de hoornlaag soepel houden.

T-Helpercel

Type witte bloedcel die B-lymfocyten en T-lymfocyten kan activeren tijdens de specifieke afweer.

T-lymfocyt

Witte bloedcel die in de thymus uit voorlopercellen ontwikkelt. Een T-lymfocyten is betrokken bij afweerreacties.

A1: Eiwitsynthese

A2: Stofwisseling van de cel

A3: Stofwisseling van het organisme

A4: Zelfregulatie van het organisme

A5: Afweer van het organisme

A6: Regulatie van ecosystemen