Biologie

2. Kringlopen

Gegeven door:
Magali de Rooy
Beschrijving Begrippen

Een kringloop is een proces waarbij verschillende stadia en situaties elkaar opvolgen, waarbij het eindstadium hetzelfde is als het begin stadium. In deze video met uitleg voor biologie leer je alles over kringlopen.

Aminozuur

Organische stoffen met carboxyl- en aminogroepen. Ongeveer 20 aminozuren spelen een rol als grondstof voor synthese van eiwitten.

Anorganische stoffen

Stoffen die zowel in de levenloze natuur als in organismen voorkomen.

Broeikasgas

Gassen die door hun aardopwarmingsvermogen in de atmosfeer bijdragen aan het verhogen en in stand houden van de evenwichtstemperatuur van de aarde (= broeikaseffect).

Eutrofiëring

Sterke toename van de hoeveelheid mineralen (o.a. fosfaat en nitraat) in oppervlaktewater, waardoor voedselrijk water ontstaat.

Fotosynthese

Het proces waarbij water en koolstofdioxide door het zonlicht worden omgezet in zuurstof en glucose.

Koolstofkringloop

Cyclische reeks van processen die koolstofatomen in en buiten organismen doorlopen.

Kunstmest

Dit bestaat vooral uit stikstofhoudende mineralen en fosfaat.

Nitraat

De anorganische stof NO3-

Nitraatbacteriën

Zetten nitrietionen (NO2-) om in nitraationen (NO3-)

Stikstoffixatie

Het binden van stikstof.

Stikstofbindende bacterie

Zet gasvormig stikstof om in ammoniak.

Stikstofassimilatie

Uit nitraationen en glucose worden stikstofhoudende organische verbindingen opgebouwd zoals eiwitten.

A1: Eiwitsynthese

A2: Stofwisseling van de cel

A3: Stofwisseling van het organisme

A4: Zelfregulatie van het organisme

A5: Afweer van het organisme

A6: Regulatie van ecosystemen