Biologie

1. Overerving van eigenschappen

Gegeven door:
Margot Morssinkhof
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over de overerving van genetisch bepaalde eigenschappen en hoe DNA daarmee je eigenschappen bepaald. De eigenschappen zijn gecodeerd in je genen, die bestaan uit de genetische informatie die je mee hebt gekregen van je ouders. Meer hierover leer je door de video met uitleg voor biologie te bekijken.

Allel

Een bepaalde variant van een gen

Cel

Kleinste levende delen waaruit lichaam is opgebouwd

Celkern

Regelt alles in de cel en bevat DNA

DNA

Bevat de erfelijke informatie van een organisme

Dominant

Wanneer er maar één van de allelen tot uiting komt, is dat allel dominant (bij een heterozygoot organisme)

Fenotype

De waarneembare eigenschappen van een individu

Gen

Deel van de chromosoom met de informatie voor één erfelijke eigenschap

Genexpressie

De manier waarop de erfelijke informatie tot uiting komt

Genotype

De erfelijke informatie in het DNA

Heterozygoot

Een organisme is heterozygoot voor een bepaalde eigenschap wanneer deze wordt vertegenwoordigd door twee verschillende allelen

Homozygoot

Een organisme is homozygoot voor een bepaalde eigenschap wanneer deze wordt vertegenwoordigd door twee dezelfde allelen

Locus

De plaats op een chromosoom waar zich een gen bevindt

Recessief

Een genetische eigenschap is recessief wanneer er op de overeenkomstige locus een dominant allel aanwezig is. Het komt dan niet tot uiting in het fenotype

D1: Erfelijke eigenschappen

D2: Voortplanting