Biologie

1. Geslachtsorganen en geslachtscellen

Gegeven door:
Magali de Rooy
Beschrijving Begrippen

In deze video voor biologie wordt de anatomie van het mannelijke en vrouwelijke voortplantingsstelsel uitgelegd. Daarnaast wordt er besproken hoe de mannelijke en vrouwelijke geslachtscellen gevormd worden.

Cel

Kleinste levende delen waaruit lichaam is opgebouwd

Diploïde

Twee chromosomen sets per kern (cel). Elk stel chromosomen komt van één ouder

Eicel

Vrouwelijke geslachtscel

Haploïde

Een enkel stel chromosomen per kern (bijvoorbeeld geslachtscellen)

XX

Het vrouwelijk geslachtschromosoom heeft twee x’en

XY

Het mannelijk geslachtschromosoom heeft één x en één y

Zaadcel

Mannelijke geslachtscel

Testosteron

Het mannelijk geslachtshormoon

Ovarium

Produceert eicellen

Zaadleider

Leidt het zaad vanuit de bijbal naar de zaadblaasjes

D1: Erfelijke eigenschappen

D2: Voortplanting