Biologie

4. Bevruchting

Gegeven door:
Magali de Rooy
Beschrijving Begrippen

Om bevruchting bij de mens te laten plaatsvinden is er geslachtsgemeenschap nodig, ook wel seks. De eicel wordt hierbij bevrucht door een mannelijke zaadcel, maar hoe gaat dat precies? Zet je schrap, want deze video voor biologie legt het je allemaal uit!

Cel

Kleinste levende delen waaruit het lichaam is opgebouwd

Chromosomen

Draadvormige structuren in de celkern die de genetische informatie bevatten en bestaan uit DNA en eiwitten

Chromosomenparen

In een diploïde cel komen bij de mens de 46 chromosomen voor in 23 paar chromosomen. 23 Chromosomen komen van je vader, 23 chromosomen komen van je moeder

Diploïde

Twee chromosomen sets per kern (cel). Elk stel chromosomen komt van éé

Eicel

Vrouwelijke geslachtscel

IVF

Afkorting van ‘in vitro fertilisatie’. Dit is een techniek waarbij een eicel onder laboratoriumomstandigheden bevrucht wordt

Kunstmatige inseminatie

Een techniek om tot een bevruchting te komen wanneer dit niet door geslachtsgemeenschap tot stand komt

Lichaamscellen

Gewone cellen met in de celkern een dubbele set van chromosomen

Zaadcel

Mannelijke geslachtscel

Zygote

De eerste cel van een nieuw individu; een bevruchte eicel

D1: Erfelijke eigenschappen

D2: Voortplanting