Biologie

5. Embryonale ontwikkeling

Gegeven door:
Magali de Rooy
Beschrijving Begrippen

Leer met deze video met uitleg voor biologie alles over de embryonale ontwikkeling.

Baarmoeder

Een orgaan in de buik van vrouwen waarin (na bevruchting) een kind kan groeien

Cel

Kleinste levende delen waaruit lichaam is opgebouwd

Eicel

Vrouwelijke geslachtscel

Embryo

Eerste ontwikkelingsfase van organisme na bevruchting

Foetus

De benaming voor een ongeboren kind, vanaf de 9e week na de bevruchting tot aan de geboorte

Placenta

Een orgaan dat is ontstaan uit de buitenkant van het embryo blaasje en het baarmoederslijmvlies en zorgt voor uitwisseling van stoffen tussen het bloed van de moeder en dat van het kind

Zaadcel

Mannelijke geslachtscel

Zygote

De eerste cel van een nieuw individu; een bevruchte eicel

Klievingsdelingen

Eerste delingen van het embryo. Het embryo deelt zich op in meerdere stukken maar groeit niet

Baarmoederwand

Is de wand van de baarmoeder die ervoor zorgt dat het kind naar buiten wordt gedrukt bij de bevalling

Chromosomen

Draadvormige structuren in de celkern die de genetische informatie bevatten en bestaan uit DNA en eiwitten

D1: Erfelijke eigenschappen

D2: Voortplanting