Duits

3. Leesstrategieën

Gegeven door:
Britt van Dee
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over leesstrategieën. Dit zijn manieren om een tekst te lezen en kunnen je helpen om efficiënt met je tijd om te gaan. Viel Erfolg!

Leesstrategieën

Leesstrategieën kunnen je helpen om bepaalde informatie snel uit een tekst te halen

Oriënterend lezen

Bij deze strategie kijk je naar de titel, de eventuele ondertitel, afbeeldingen als deze er zijn, de bron, en andere opvallende zaken in de tekst, zoals schuin- of dikgedrukte woorden of open ruimtes

Globaal lezen

Bij deze strategie wil je iets meer informatie krijgen dan dat je uit de oriënterende fase hebt verkregen. Hierbij ga je de eerste en de laatste zin van elke alinea lezen

Intensief lezen

Bij deze strategie ga je de hele tekst lezen met als doel om deze zo goed mogelijk te begrijpen

Titel

De titel van een tekst geeft op een hele korte manier weer waar de tekst over gaat. Een titel kan bestaan uit één woord of uit een hele zin. De titel van staat bovenaan de tekst die je gaat lezen

Ondertitel

Een ondertitel is een extra zin die de titel nader toelicht

Bron

Bronvermelding is het aangeven van de oorsprong van informatie in de tekst of bij een afbeelding

A1. Tekstverklaren