Economie

1. Vraag

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video bespreken we de vraagkant van de economie. De collectieve vraag, dus de vraag van alle consumenten, wordt bepaald door verschillende factoren. De prijs is daarbij het belangrijkst, want als iets duurder is dan heb je minder vraag naar dat product. Maar ook andere factoren zoals inkomen, aantal vragers, behoeften en de prijs van andere producten hebben invloed op de vraag naar een product.

Vraaglijn

De lijn die het (doorgaans negatieve) verband tussen prijs en de vraag naar een product weergeeft

Qv

De collectieve vraag

Collectieve vraag

De vraag van alle vragers samen (optelsom van alle individuele vraag)

A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek