Economie

2. De aanbodkant

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we in op de aanbodkant van de economie. De belangrijkste factor voor het aanbod is de prijs, maar ook andere factoren zijn van belang, zoals de prijzen van productiefactoren, technische ontwikkelingen en het aantal aanbieders.

Aanbodlijn

De lijn die het (doorgaans positieve) verband tussen prijs en het aanbod van een product weergeeft

Qa

Het collectieve aanbod (aanbod van alle aanbieders bij elkaar opgeteld)

Productiefactoren

Middelen die nodig zijn bij de productie van goederen of diensten.

In een land zijn de fabrikanten Pharmax en Medix de enige aanbieders van medicijnen tegen maagklachten. Beide streven naar maximale totale winst. Pharmax overweegt de ontwikkeling van een nieuw medicijn. Pharmax heeft daarbij de keuze uit drie typen, elk werkzaam tegen één bepaald soort maagklacht. De vereiste investeringen in onderzoek zijn specifiek gericht op één type medicijn, en zijn daarmee als verzonken kosten te beschouwen.

 

Pharmax wil vanwege concurrentie-overwegingen tot het moment van de marktintroductie geheimhouden welk type medicijn het gaat ontwikkelen. Pharmax gaat ervan uit dat Medix voor eenzelfde keuze staat wat betreft de ontwikkeling van een bepaald type medicijn. Afspraken tussen producenten over verdeling van de markt worden niet toegestaan door de Marktautoriteit van het land.


Geef een voordeel en een nadeel voor de patiënten ingeval er een verdeling van de markt tot stand komt waarbij beide fabrikanten een verschillend type medicijn op de markt brengen.

A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek