Economie

2. De aanbodkant

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we in op de aanbodkant van de economie. De belangrijkste factor voor het aanbod is de prijs, maar ook andere factoren zijn van belang, zoals de prijzen van productiefactoren, technische ontwikkelingen en het aantal aanbieders.

Aanbodlijn

De lijn die het (doorgaans positieve) verband tussen prijs en het aanbod van een product weergeeft

Qa

Het collectieve aanbod (aanbod van alle aanbieders bij elkaar opgeteld)

Productiefactoren

Middelen die nodig zijn bij de productie van goederen of diensten.

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek

In deze video gaan we in op de aanbodkant van de economie. De belangrijkste factor voor het aanbod is de prijs, maar ook andere factoren zijn van belang, zoals de prijzen van productiefactoren, technische ontwikkelingen en het aantal aanbieders.