Economie

4. Kostenkant

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we in op de kostenkant van een bedrijf. We kunnen namelijk onderscheid maken tussen verschillende soorten kosten, zoals de variabele en de constante kosten.

Constante kosten

Vaste kosten die niet afhankelijk zijn van de omvang van de productie (zoals huur)

Variabele kosten

Alle kosten die afhankelijk zijn van de omvang van de productie (meer productie = hogere variabele kosten)

A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek

In deze video gaan we in op de kostenkant van een bedrijf. We kunnen namelijk onderscheid maken tussen verschillende soorten kosten, zoals de variabele en de constante kosten.