Economie

5. Soorten variabele kosten

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video bespreken we wat marginale kosten zijn en welke soorten variabele kosten er zijn. Zo zijn er proportionele, degressieve en progressieve variabele kosten.

Marginale kosten

De extra kosten van bij de productie van een extra product

Proportioneel

De marginale kosten blijven gelijk, ongeacht de productie

Degressief

De marginale kosten dalen bij meer productie

Progressief

De marginale kosten stijgen bij meer productie

Variabele kosten

Alle kosten die afhankelijk zijn van de omvang van de productie (meer productie = hogere variabele kosten)

De overheid van het land heeft sigaretten belast met € 2,50 accijns per pakje. De onderzoeker heeft berekend dat zonder verder ontmoedigend beleid ̶ de maatschappelijke kosten de baten zullen blijven overtreffen. Hij presenteert in tabel 1 scenario’s van antirookbeleid. Hieruit blijkt dat de verhoging van de accijns met nog eens € 2, eventueel in combinatie met aanvullende maatregelen, de negatieve balans tussen maatschappelijke kosten en baten positief kan doen omslaan.


Tabel 1:

* Per saldo zijn de kosten hoger dan de baten.


De directie van sigarettenproducent Mores bestudeert de voorgestelde scenario’s om de gevolgen voor de eigen bedrijfsvoering door te rekenen. De financieel directeur stelt daartoe tabel 2 op, met de huidige financiële gegevens, en hij geeft een grafische weergave daarvan in figuur 1. Daarin schetst hij de marginale kostenlijn zonder accijns en de marginale kostenlijnen van scenario 1 en 2. Hij schetst ook de marginale opbrengstenlijn waar hij ervan uitgaat dat die niet verandert in scenario 2 ten opzichte van scenario 1. Mores kan in deze markt van heterogene producten enige invloed uitoefenen op de prijs van zijn eigen sigaretten.Is er bij Mores sprake van proportioneel variabele kosten of progressief variabele kosten? Licht je keuze toe. 

A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek