Economie

6. Opbrengstenkant

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we in op de opbrengstenkant van een bedrijf. Daarbij kijken we ook naar het break-even punt, waarbij de opbrengsten gelijk zijn aan de kosten.

Marginale kosten

De extra kosten van bij de productie van een extra product

Break-even

Kosten zijn gelijk aan de opbrengsten

Vrouwenvoetbal ontwikkelt zich snel en de verwachting is dat clubs hoge salarissen gaan betalen voor topspeelsters. De nationale voetbalbond wil voorkomen dat clubs zich in de schulden steken om speelsters aan te trekken. Mede daarom eist de bond van de clubs een begrotingsregel: de kosten van een jaar mogen niet hoger zijn dan de opbrengsten, op straffe van puntenaftrek of zelfs degradatie naar een lagere klasse. De voorzitter van de bond stelt dat deze begrotingsregel invloed heeft op de marktwaarde van speelsters.


Voetbalclub VV (Vrouwen Vooruit) heeft een betaald team dat speelt in de hoogste divisie. De club heeft als doelstelling om dit jaar kampioen te worden en wil een ervaren speelster aantrekken. Tot op heden hebben speelsters een vast salaris (variant 1), maar bij het aantrekken van een nieuwe speelster overweegt directeur Verheijen ook een variabele variant:

  • Variant 1: een vast salaris van € 30.000 per jaar.
  • Variant 2: een vast salaris van € 12.000 per jaar + € 1.100 per gespeelde wedstrijd.

In de competitie worden 30 wedstrijden gespeeld. De speelsters worden vier dagdelen per week op de club verwacht voor trainingen. Zij worden daarnaast geacht zelfstandig te trainen om hun conditie op peil te houden om wedstrijden te kunnen spelen. De meeste speelsters hebben naast inkomsten uit het voetbal nog andere inkomsten.Directeur Verheijen zegt: “De begroting in tabel 1 laat nu een kleine plus zien zonder de extra speelster. Als we geen verlies willen lijden en toch een extra speelster willen aantrekken, dan zullen de bezoekersaantallen omhoog moeten.”

 

Resultatenbegroting 2021 zonder extra speelster (in euro's) (tabel 1)


Bereken met hoeveel procent het bezoekersaantal moet stijgen om breakeven te bereiken, als de nieuwe speelster gecontracteerd wordt met beloningsvariant 1.A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek