Economie

6. Opbrengstenkant

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we in op de opbrengstenkant van een bedrijf. Daarbij kijken we ook naar het break-even punt, waarbij de opbrengsten gelijk zijn aan de kosten.

Marginale kosten

De extra kosten van bij de productie van een extra product

Break-even

Kosten zijn gelijk aan de opbrengsten

A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek