Economie

7. Maximale winst

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we bekijken hoe we de maximale winst kunnen berekenen en weer kunnen geven in een grafiek.

Marginale kosten

De extra kosten van bij de productie van een extra product

Marginale opbrengsten

De extra opbrengsten van de productie van een extra product

Ellen en Daphne willen in een grote stad starten met de onderneming Bike Mobility. Klanten krijgen een fiets in bruikleen tegen betaling van een maandelijks abonnementsbedrag. De klanten hebben een mobiliteitsgarantie: bij schade kan de fiets worden omgeruild tegen een andere fiets bij een van de vele aangesloten fietsenmakers. Een app geeft aan waar er een fiets klaar staat. Bike Mobility zal de enige aanbieder van leasefietsen zijn in deze stad. Ellen en Daphne hebben een marktonderzoek gedaan (zie tabel 1).Overige gegevens van Bike Mobility:

  1. De reparatiekosten bedragen gemiddeld € 20 per reparatie. De klanten betalen Bike Mobility een eigen bijdrage van € 5 per reparatie.
  2. Per maand bedragen de overige variabele kosten € 10 per geleasete fiets.
  3. De vaste (constante) kosten bedragen € 150.000 per maand.
  4. Het leasecontract duurt minstens 6 maanden, daarna kunnen deelnemers de fiets op elk moment inleveren en hoeven zij vanaf dat moment niet meer te betalen.


Ellen en Daphne zien af van prijsdiscriminatie en besluiten voor maximale winst te gaan op basis van de collectieve vraag.


Toon met een berekening aan dat Bike Mobility maximale winst behaalt bij een leasetarief van € 32,50 per maand.

A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek