Economie

9. Andere elasticiteiten

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over verschillende soorten economische elasticiteiten, zoals kruislinkse en inkomenselasticiteit. Daarbij komen complementaire, substutie-, luxe, inferieure en noodzakelijke goederen aan bod.

Prijselasticiteit

Een getal dat aangeeft hoeveel de vraag naar een product verandert als de prijs verandert

Elastisch

Bij een verandering van de prijs van een product verandert de vraag relatief sterker dan de prijs

Inelastisch

Bij een verandering van de prijs van een product verandert de vraag relatief minder sterk dan de prijs

Complementaire goederen

Goederen die elkaar aanvullen waardoor de vraag naar het ene product vaak samen hangt met de vraag naar het andere product

Inkomenselasticiteit

Een getal dat aangeeft hoeveel de vraag van een consument verandert als het inkomen verandert

Luxe goederen

Goederen waar men pas vraag naar heeft boven een bepaald inkomen, waarna de vraag elestisch is

Noodzakelijke goederen

Goederen die mensen nodig hebben om te overleven, zoals water en basisvoeding

Inferieure goederen

Goederen waar men minder van gaat kopen als het inkomen stijgt, zoals Euroshopper producten

Substitutiegoederen

Goederen die op elkaar lijken waardoor ze elkaar makkelijk kunnen vervangen (koffie en thee)

A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek

Deze video gaat over verschillende soorten economische elasticiteiten, zoals kruislinkse en inkomenselasticiteit. Daarbij komen complementaire, substutie-, luxe, inferieure en noodzakelijke goederen aan bod.