Economie

3. Producentengedrag volledige concurrentie

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video gaat over het producentengedrag in een markt met volledige concurrentie. We zullen kijken naar de doelstellingen die de producenten kunnen hebben en hoe we deze doelstellingen grafisch kunnen weergeven.

Continuïteit

Doelstelling van een bedrijf om voor te kunnen blijven bestaan

Marktaandeel

Het deel van de markt dat een product, dienst, merk of bedrijf in bezit heeft

Consumentensurplus

Het verschil tussen de betalingsbereidheid van alle consumenten en de evenwichtsprijs

Leveringsbereidheid

De minimale hoeveel geld waarvoor een producent bereid is om iets te produceren

Betalingsbereidheid

Hoeveel een consument maximaal bereid is om te betalen voor een product

Break-even

Opbrengsten zijn gelijk aan de kosten

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek

Deze video gaat over het producentengedrag in een markt met volledige concurrentie. We zullen kijken naar de doelstellingen die de producenten kunnen hebbenn en hoe we deze doelstellingen grafisch kunnen weergeven.