Economie

6. Producentengedrag duopolie

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video bespreken we de keuzes van een partij uit een duopolie, dus een marktsituatie waarbij er twee partijen zijn. Aan de hand van een grafische weergave bekijken we waar de evenwichtsprijs ligt en wanneer een partij reden heeft om zijn prijs aan te passen.

Marginale opbrengsten

De extra opbrengsten bij de productie van een extra product

Monopolie

Een marktvorm waarbij een product of dienst slechts door één (markt)partij wordt aangeboden

Oligopolie

Een marktvorm waarbij een product of dienst door een paar grote aanbieders wordt aangeboden

Duopolie

Een marktvorm waarbij een product of dienst door twee aanbieders wordt aangeboden

A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek

In deze video bespreken we de keuzes van een partij uit een duopolie, dus een marktsituatie waarbij er twee partijen zijn. Aan de hand van een grafische weergave bekijken we waar de evenwichtsprijs ligt en wanneer een partij reden heeft om zijn prijs aan te passen.