Economie

1. Consumenten- en producentensurplus

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het consumenten- en producentensurplus bespreken aan de hand van de betalings- en leveringsbereidheid. Eerst nemen we de theorie door en vervolgens bekijken we een voorbeeld.

Surplus

Overschot

Leveringsbereidheid

De minimale hoeveel geld waarvoor een producent bereid is om iets te produceren

Evenwichtshoeveelheid

De hoeveelheid die volgt vanuit het vrije spel van vraag en aanbod (vraag = aanbod)

Producentensurplus

Het verschil tussen de leveringsbereidheid van alle producenten en de evenwichtsprijs

Consumentensurplus

Het verschil tussen de betalingsbereidheid van alle consumenten en de evenwichtsprijs

A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek