Economie

1. Consumenten- en producentensurplus

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het consumenten- en producentensurplus bespreken aan de hand van de betalings- en leveringsbereidheid. Eerst nemen we de theorie door en vervolgens bekijken we een voorbeeld.

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek

ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
A1: Vraag en aanbod