Economie

3. Patenten en octrooien

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over patenten en octrooien. Innovatieve ontwikkelingen vanuit ondernemersschap kunnen gezien worden als positieve externe effecten, aangezien anderen er hun voordeel mee kunnen doen. Echter kan het voor bedrijven demotiverend zijn als anderen gebruik maken van hun uitvindingen. Ze kunnen dan beschermd worden door patenten en octrooien.

Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek

In deze video gaan we het hebben over patenten en octrooien, waarmee ondernemers beschermd kunnen worden.