Economie

4. Toezicht door de overheid

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

We gaan het in deze video hebben over het toezicht van de overheidsinstanties over de economie, namelijk de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Een Nederlandse onafhankelijke publieke toezichthouder die toezicht houdt op eerlijke concurrentie in de economie

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Een Nederlandse onafhankelijke publieke toezichthouder die toezicht houdt op de financiële markten

A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek

We gaan het in deze video hebben over het toezicht van de overheidsinstanties over de economie, namelijk de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Autoriteit Financiële Markten (AFM)