Economie

5. Maatschappelijke welvaart

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over maatschappelijke welvaart aan de hand van het consumenten- en producentensurplus.

Totale surplus

Producentensurplus + consumentensurplus

Pareto-efficiency

Een situatie waar de som van het consumenten- en producentensurplus maximaal is (niemand kan vooruitgaan zonder dat iemand anders achteruit gaat)

Maatschappelijke welvaart

De som van de welvaart van alle huishoudens in een land

Consumentensurplus

Het verschil tussen de betalingsbereidheid van alle consumenten en de evenwichtsprijs

Producentensurplus

Het verschil tussen de leveringsbereidheid van alle producenten en de evenwichtsprijs

A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek

In deze video gaan we het hebben over maatschappelijke welvaart aan de hand van het consumenten- en producentensurplus.